NUTRIRIS Black Sesame (350 g)

งาดำ ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  งาดำ 100%

วิธีรับประทาน :   

                       

วิธีเก็บรักษา :   ปิดปากถุงทุกครั้งหลังบริโภค ควรเก็บให้พ้นแสงแดดในอุณหภูมิปกติ และหลีกเลี่ยงความชื้น

ขนาดบรรจุ : 250 กรัม

อย.