ธัญพืชจากธรรมชาติ

อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

 

 

NUTRIRIS Multi 5 Grain (500 g)

ธัญพืชอบ 5 ชนิด ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ธัญพืชอบ 100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Soy Bean (350 g)

ถั่วเหลือง ออร์แกนิค ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ถั่วเหลือง 100%

Read more ...

NUTRIRIS Pearl Barley (300 g)

ลูกเดือย ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ลูกเดือย 100%

Read more ...

NUTRIRIS White Sesame (350 g)

งาขาว ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  งาขาว 100%

Read more ...

NUTRIRIS Black Sesame (350 g)

งาดำ ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  งาดำ 100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Hom Mali Rice (750 g)

ข้าวหอมมะลิ ออร์แกนิก ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวหอมมะลิ 100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Hom Mali Brown Rice (750 g)

ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิก ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Black Jasmine Rice (750 g)

ข้าวหอมมะลินิล ออร์แกนิค ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวหอมมะลินิล 100%

Read more ...

NUTRIRIS Riceberry Rice (750 g)

ข้าวไรซ์เบอรี่ ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวไรซ์เบอรี่ 100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Red Cargo Rice (750 g)

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ออร์แกนิค ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวกล้องหอมมะลิแดง100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Tricolor Rice (750 g)

ข้าวมณีนิลนวล ออร์แกนิค ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  ข้าวมณีนิลนวล 100%

Read more ...

NUTRIRIS Organic Red Quinoa and Jasmine Brown Rice (750 g)

เมล็ดควินัวแดงผสมข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค ตรานูทริริส

ส่วนประกอบ :  เมล็ดควินัวแดงผสมข้าวกล้องหอมมะลิ100%

Read more ...