เมล็ดแฟลกซ์ (Flax Seed)

                หรือ Linseed (Linum usitatissimum) คือ เมล็ดของต้นปอป่าน ในปัจจุบันมีการเพาะปลูกกันมากในแคนาดา เมล็ดแฟลกซ์อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

Read more ...

เมล็ดเชีย (Chia Seed)

                หรือเมล็ดเจียมีถิ่นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก จัดว่าเป็น “Super Food”  เพราะเป็นแหล่งของสารอาหารมากมายหลายชนิด

Read more ...

Quinoa (ควินัว)
                มีการปลูกกันมากในประเทศเปรู   ควินัวเป็นเมล็ดที่มีสารอาหารสูงมาก มีโปรตีนเป็นหลักซึ่งมีปริมาณมากถึง 16 - 18% 

Read more ...